Blog

Ce trebuie sa cunosti despre Contractele de munca

Contractele de munca se declara la ITM cu cel putin o zi lucratoare inainte ca angajatul sa inceapa efectiv munca. Intr-un contract de munca este obligatoriu sa se treaca: identitatea partilor, locul efectiv de munca, sediul societatii, functia conform COR, criteriile de evaluare, riscurile, data contractului, durata contractului, zilele acordate anual pentru concediul de odihna, perioada de preaviz, perioada de proba, salariul brut, data la care se va primi salariul, durata muncii.

Persoanele care au intre 15 si 16 ani, pot fi incadrate in munca, doar cu acordul parintilor sau a tutorilor.

Concediul de odihna poate sa fie de minim 20 zile lucratoare intr-un an si acesta trebuie efectuat in acel an, fara posibilitatea de a se plati. Exista o singura exceptie de la aceasta regula, si anume: cand inceteaza contractul de munca, iar zilele de odihna ce trebuiau luate pentru perioada lucrata, nu au fost efectuate.

Preavizul prin demisie poate fi de cel mult 20 zile, pentru persoanele angajate in functii de executie, si de cel mult 45 zile pentru persoanele angajate in functii de conducere.

Contractele de munca cu o perioada nedeterminata pot avea perioade de proba, dupa cum urmeaza:

 • 90 zile calendaristice pentru persoanele angajate in functii de executie;
 • 120 zile calendaristice pentru persoanele angajate in functii de conducere;
 • 30 zile calendaristice pentru persoanele cu handicap.

Contractele de munca cu o perioada determinata, pot avea perioade de proba, dupa cum urmeaza:

 • 5 zile lucratoare pentru contractele incheiate pe o perioada mai mica de 3 luni;
 • 15 zile lucratoare pentru contractele incheiate pe o perioada cuprinsa intre 3 – 6 luni;
 • 30 zile lucratoare pentru contractele incheiate pe o perioada mai mare de 6 luni;
 • 45 zile lucratoare pentru contractele incheiate cu persoane in functii de conducere.

Cand poti angaja persoane cu perioade determinate de munca? Legislatia spune asa:

 • Atunci cand se doreste inlocuirea unor angajati cu contractul de munca suspendat (greva, persoane retinute pentru a fi judecate, persoane aflate in concediul de maternitate etc);
 • Cand exista o crestere sau o modificare in activitatea angajatorului;
 • Cand exista activitati cu caracter sezonier;
 • Studentii in perioada vacantelor;
 • Cand se angajeaza persoanele care in 5 ani vor iesi la pensie;
 • Pensionarii ce cumuleaza pensia cu salariul.

Modificarea contractului de munca se comunica angajatului si se transmite la ITM cu cel putin o zi inainte ca aceasta modificare sa aibe loc.

Formarea profesionala – trebuie sa fie asigurata de catre angajator fiecarui angajat, o data la 2 ani, in cazul unui angajator cu peste 21 de angajati si o data la 3 ani, in cazul unui angajator cu mai putin de 21 de angajati.

Nu ai voie sa soliciti ore de munca suplimentara pentru persoanele care se afla in urmatoarele situatii:

 • Tinerii pana in 18 ani;
 • Persoanele cu contracte de munca cu timp partial (mai putin de 8 ore pe zi);
 • Lauzele si gravidele;
 • Persoanele angajate in functii cu conditii deosebite de munca;
 • Beneficiarii de reducere a programului de lucru.

In cazul in care doriti mai multe informatii despre aceste aspecte, nu ezitati sa apelati la consultantii si inspectorii nostri de resurse umane.

Modificari legislative incepand cu 07.08.2017

Anul acesta este anul schimbarilor legislative. 🙂  Asadar s-a modificat si a intrat in vigoare incepand cu 07.08.2017 si Codul Muncii, prin OUG 53/2017. Printre obligatiile importante si care afecteaza toti angajatorii mentionam:

 1. Este redefinita munca nedeclarata dupa cum urmeaza:
 2. a) Primirea la munca fara contract de munca incheiat in forma scrisa si transmis inainte cu 1 zi in Revisal;
 3. b) Primirea la munca a unui angajat care are contractul de munca suspendat;
 4. c) Primirea la munca a unui salariat in afara programului de munca stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial.
 5. Angajatorul este obligat sa pastreze la locul de munca o copie a contractului de munca pentru angajatii care presteaza activitate in acel loc.
 6. Actele aditionale se comunica ITM-ului, de acum, cu 1 zi inainte sa produca efecte, nu cum era pana acum in 20 de zile.
 7. Angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit al programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita aceasta;
 8. Amenda pentru primirea la munca a unei persoane fara incheierea unui contract individual de munca este de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;
 9. Amenda pentru netransmiterea Revisal cu cel putin 1 zi inaintea inceperii raportului de munca este de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;
 10. Amenda pentru primirea la munca a unui angajat ce are contractul de munca suspendat este de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;
 11. Amenda pentru primirea la munca a unui angajat in afara programului de lucru  in cadrul contractelor part-time este de 10.000 lei pentru fiecare persoana identificata;
 12. Amenda pentru nepastrarea contractelor de munca in locul in care se desfasoara activitatea este de 10.000 lei.
 13. Pentru oricare din faptele de la punctul 1 la 9, inspectorul de munca poate sista activitatea firmei, putandu-se relua activitatea numai dupa plata amenzilor si remedierea deficientelor constatate.

Daca se achita in termen de 48 ore Amenda se reduce la jumatate.

Pentru mai multe informatii, nu ezitati sa apelati la specialistii nostri!

Contract de munca perioada determinata

Contractul de munca se poate incheia pe o perioada nedeterminata, dar si pentru perioade determinate.

Conform Codului Muncii, contractul pe perioada determinata se poate incheia doar in urmatoarele cazuri:
– inlocuirea unui angajat in cazul suspendarii contractului sau de munca (exceptie face angajatul suspendat, care participa la greva);
– cresterea si/sau modificarea pentru perioade limitate de timp a structurii activitatii angajatorului (reorganizare);
– desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;
– pentru favorizarea pe termen limitat a anumitor categorii de persoane fara loc de munca, in temeiul unor dispozitii legale (ex. studentii pe perioada vacantelor scolare);
– angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta;
– angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
– in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe.
Primul contract incheiat pe o perioada determinata nu se poate incheia pe mai mult de 36 de luni (3 ani). Apoi, se mai pot incheia alte doua contracte de munca pe o perioada determinata (in termen de 3 luni de la incetarea celui anterior), pentru acelasi angajat, cu inca 12 luni fiecare. In total, un angajat poate avea contract pe perioada determinata pentru maxim 5 ani.
Tot Codul Muncii aproba intocmirea de Acte aditionale pentru contractele pe perioade determinate, fara ca acestea sa aibe vreo limita de functionare.
Angajatul cu contract pe perioada determinata beneficiaza de perioade de proba, dupa cum urmeaza:
5 zile lucratoare – pentru CIM cu o perioada mai mica de 3 luni;
15 zile lucratoare – pentru CIM cu o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni;
30 zile lucratoare – pentru CIM cu o perioada mai mare de 6 luni;
45 zile lucratoare – pentru CIM cu o perioada mai mare de 6 luni – doar pentru angajatii incadrati in functii de conducere.
Echipa Christine Consulting poate oferi prin inspectorii de resurse umane de care beneficiaza, de consultanta pe tema mai sus amintita, dar si pentru alte situatii legate de Codul Muncii.

Ce trebuie sa stii despre diurna

Ordinul MFP nr. 60/2015 – actualizarea cuantumului indemnizatiei zilnice de delegare si detasare, precum si a sumei ce reprezinta compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat in delegare
Cuantumul indemnizatiei zilnice de delegare si detasare prevazut la art. 9 din anexa la Hotararea Guvernului 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a majorat de la 13 la 17 lei.

Din punct de vedere al impozitului pe venit, conform art. 55 alin. (4) lit. g) din Codul fiscal, nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariati, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice, precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare.
Potrivit art. 296 indice 15 lit. g), nu se cuprind in baza lunara a contributiilor sociale obligatorii, prevazuta la art. 296 indice 4, indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariati, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice, precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare.
Astfel, pentru a stabili care este nivelul diurnei care intra in baza de calcul al contributiilor sociale si al impozitului pe venit trebuie sa ne raportam la indemnizatia zilnica de delegare sau de detasare cuvenita personalului autoritatilor si institutiilor publice. Ca atare, diurna interna acordata peste limita de 42,5 lei (17 lei/zi x 2,5 = 42,5 lei/zi) se include in baza de calcul al impozitului pe venit si al contributiilor sociale.

Prin OMFP 60/2015 s-a majorat si cuantumul sumei ce reprezinta compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat in delegare prevazut la art. 28 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 1860/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si care nu se cazeaza in conditiile art. 26 din Hotararea Guvernului nr. 1860/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,de la 30 de lei la 45 de lei.

Pentru alte informatii legate de diurna si cheltuielile ce sunt deductibile in perioada delegarii sau deplasarii angajatilor in alte localitati/orase/tari, echipa Christine Consulting va sta la dispozitie.

Ce trebuie sa stiti despre registrul de casa

Conform Legii nr. 70/2015, in activitatea casieriei se aplica urmatoarele plafoane :

 1.      Plafoanele pentru incasari:
 • plafon zilnic de 5.000 lei de la un client;

Exceptie : magazinele de tipul cash and carry la care limita unui plafon zilnic este de 10.000 lei de la o persoana.

 1. Plafoanele pentru plati:
 • plafon zilnic de 5.000 lei/furnizor si
 • nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

Exceptie : plati catre magazinele de tipul cash and carry care sunt in limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei.

 1. Plafoanele pentru plati de avansuri decontare:
 • plati din avansuri spre decontare, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare.
 1. Imprumuturi:

Operatiunile de incasari in numerar de la persoane fizice, reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, precum si contravaloarea unor livrari de bunuri sau a unor prestari de servicii se efectueaza in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana.

 1. Dividende acordate persoanelor fizice:

Operatiunile de plati in numerar efectuate catre persoane fizice, reprezentand contravaloarea unor achizitii de bunuri sau a unor prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante sau alte drepturi si restituiri de imprumuturi sau alte finantari se efectueaza cu incadrarea in plafonul zilnic de 10.000 lei catre o persoana. Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre o persoana, pentru tranzactiile mai mari de 10.000 lei.

 

Pentru mai multe informatii, echipa Christine Consulting va sta la dispozitie.

Ce trebuie sa stim despre cardul national de sanatate

”Incepand cu data de 1 septembrie, cardul national de sanatate devine unicul instrument de decontare si validare a serviciilor medicale in sistemul public de sanatate pentru asiguratii cu varsta de peste 18 ani care au intrat in posesia lui”  Sursa  CNAS

 • Asiguratii care nu au intrat inca in posesia cardului, pot sa verifice daca li s-a emis acest document prin accesarea serviciului pus la dispozitie de CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html sau se pot adresa caselor de asigurari de sanatate in evidenta carora se afla pentru verificare si, dupa caz, eliberarea cardului de sanatate.
 • Asiguratii carora pana la aceasta data nu li s-a emis cardul de sanatate pot beneficia de servicii medicale fara prezentarea acestuia.
 • Asiguratii care au pierdut sau carora li s-a deteriorat cardul de sanatate pot solicita eliberarea unui card duplicat la casele de asigurari, unde vor depune o cerere si vor plati contravaloarea noului card si a cheltuielilor de distribuire prin servicii postale, in valoare de 15,5 lei. Pana la primirea noului card de sanatate, asiguratii au acces la servicii medicale in baza unei adeverinte de inlocuire a cardului de sanatate, ce li se inmaneaza in momentul in care depun cererea pentru emiterea cardului duplicat.
 • Asiguratii care, din motive personale sau religioase, refuza utilizarea cardului de sanatate, pot depune o cerere in scris la casa de asigurari in care mentioneaza motivele refuzului si restituie cardul de sanatate, in cazul in care l-au primit. Accesul la servicii medicale se realizeaza pentru acesti asigurati in baza unei adeverinte cu termen de valabilitate de trei luni. Adeverinta nu trebuie sa ramana la furnizorul de servicii medicale, ea se prezinta ori de cate ori asiguratul solicita un serviciu.
 • Pentru asiguratii care implinesc varsta de 18 ani si/sau dobandesc calitatea de asigurat se genereaza automat din sistem comanda de tiparire si distribuire a cardului de sanatate. Nu este necesara solicitarea in scris a asiguratului pentru eliberarea cardului. Acestia primesc cardul national de sanatate prin servicii postale, la domiciliul inscris in cartea de identitate.
 • Cardul este emis pentru toate persoanele asigurate cu varsta de peste 18 ani, in timp ce minorii beneficiaza gratuit de servicii medicale. Cardul de sanatate contine datele de identificare ale asiguratului (prenumele, numele, data nasterii si codul unic de identificare, la care se adauga numarul de identificare al cardului si termenul de valabilitate al acestuia), dar, la cerere, medicul de familie poate inscriptiona si date medicale.
 • Cardul national de sanatate poate fi folosit doar pe teritoriul Romaniei. Persoanele care pleaca temporar intr-un stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau in Elvetia pot folosi doar cardul european de sanatate, care se elibereaza la cerere de catre casele de sanatate.
 • Folosirea cardului de sanatate nu este necesara la acordarea serviciilor medicale de urgenta, deoarece acestea fac parte din pachetul minim, care este destinat atat persoanelor asigurate, cat si celor neasigurate.

 

“Activarea cardului de sanatate se va face odata cu primul serviciu medical, nefiind necesar ca o persoana sa mearga special la medic pentru initializarea cardului, care poate sa ramana neactivat si un an sau doi. Nimeni nu trebuie sa mearga la medic special pentru a-si activa cardul. Initializarea cardului se face odata cu acordarea primului serviciu medical. Altfel spus, asiguratii pot pastra cardul neactivat si un an, si doi, daca nu au nevoie sa mearga la medic”. Sursa  CNAS

De asemenea, un lucru important de stiut este ca asiguratii isi pot schimba medicul de familie in baza cardului.

Schimbarea medicului poate fi facuta, dupa cel putin sase luni de la momentul inscrierii pe lista acestuia, in baza cardului de sanatate si a unei cereri de inscriere prin transfer.

In cazul persoanelor care, din diverse motive justificate, nu au card de sanatate, este suficienta cererea de inscriere prin transfer.

Despre situațiile financiare anuale

Situațiile financiare anuale

Pe lângă oferirea unor produse sau servicii de calitate, creșterea vânzărilor sau satisfacerea cât mai înaltă a așteptărilor clientului, scopul oricărei companii îl reprezină, în ultimă instanță, profitul. Indicatorii de profitabilitate oferă informații despre eficiența cu care o societate își utilizează resursele pentru a genera profit, iar obținerea acestuia pe termen lung este vitală atât pentru buna funcționare a companiei, cât și pentru beneficiile aduse acționarilor sau asociaților. Pentru a determina și a declara valoarea reală a profitului, orice societate trebuie să întocmească și să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice așa numita situație financiară ce reprezintă documentul oficial de prezentare a situației economico-financiare a unei companii, ce trebuie să ofere atât o situație reală a performanței financiare, cât și informații referitoare la activitatea desfășurată.

Despre sponsorizare

Despre sponsorizări și condițiile în care se acordă

Admirație și respect. Într-adevăr, două cuvinte răsunătoare și puternice, două cuvinte după care, probabil, orice om și-ar dori să fie evaluat și apreciat.

În general, oamenii admiră și îi tratează cu respect pe aceia care aleg să își urmeze visurile și pasiunile, mai ales dacă acele visuri vin în întâmpinarea diferitelor nevoi ale altor persoane sau cu scopul protejării și conservării mediului înconjurător. Fie că este vorba de ajutorul față de cei săraci, adăposturi pentru oameni fără cămin, grijă pentru cei cu dizabilități, preocupare pentru cei bătrâni sau responsabilitate față de mediu, persoanele care inițiază astfel de proiecte, cu inimă sinceră și conduși de dorința de a face un bine societății, merită, într-adevăr, toată admirația și respectul.

Irina Negut - wedding planner

Poveste de antreprenor: Irina Negut si curajul de a-ti asuma riscuri in business

Imi amintesc amuzata acum de perioada copilariei mele, pe cand ma plimbam prin casa cu diplomatul tatalui meu si vorbeam la telefon spunand ca am intalniri si ca sunt grabita. Am stiut, se pare, de pe atunci ca telefonul mobil avea sa fie inventat. Am stiut, oare, si ca asa va arata viata mea profesionala mai tarziu?