Conditii de legalitate pentru casa de marcat si bonuri fiscale

Condiții legale pentru casa de marcat și bonuri fiscale

Probabil că sunteţi la curent sau măcar aţi auzit de marele val de amenzi din partea ANAF pentru comercianţii care nu au emis bonuri fiscale sau nu au avut documentele necesare care să justifice sumele emise cu aparatele de marcat electronice fiscale.

Vă reamintim faptul că, de la 1 martie 2015, operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie, sunt obligaţi să folosească casa de marcat şi să înmâneze clienţilor bonurile aferente cu valoarea reală a bunurilor sau serviciilor achiziționate, conform OUG nr. 28/1999, republicată în 2005 şi actualizată în acest an. De asemenea, tot de la 1 martie 2015, din Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 159/2015, comercianții sunt obligați să afișeze, într-un loc vizibil, un anunț ce specifică posibilitatea de a nu plăti pentru un bun sau un serviciu în situația în care pentru respectivul bun/serviciu nu a fost emis bon fiscal sau comerciantul refuză să îl înmâneze.

Pe de altă parte, există o serie de condiţii şi pentru aparatele electronice de marcat, care trebuiesc livrate prin distribuitori autorizaţi, care pot fi producători, importatori sau persoane juridice române care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat fiscale.

Condiții pentru funcționarea în legalitate a caselor de marcat

Organele de specialitate au emis o serie de condiții în parametrii cărora pot funcționa în legalitate casele de marcat:

 • funcţionarea aparatului de marcat electronic fiscal în parametrii tehnici legali, pe toată durata de utilizare a acestuia
 • realizarea intervenţiilor tehnice numai a persoanelor autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de service asupra aparatului de marcat electronic fiscal;
 • introducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ştergerii memoriei operative;
 • în cazul în care aparatul de marcat întâmpină defecțiuni, comercianții sunt obligați să înregistreze într-un registru special, toate operaţiunile efectuate şi să emită chitanţe, în condiţiile legii, pentru respectivele operațiuni și facturi, în situația în care clientul le solicită. În caz contrar, operatorul economic poate fi amendat cu o sumă de la 8.000 la 10.000 RON.
 • respectarea obligaţiei de a păstra şi arhiva memoria fiscală, precum şi dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în condiţii care să permită citirea acestora de către organul fiscal competent;
 • utilizarea doar acelor consumabile de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv, a căror date să poată fi identificate cu ușurință.

Elemente obligatorii ce trebuie să apară pe bonul fiscal

Pentru ca bonul fiscal să fie valid, există o serie de elemente de identificare pe care acesta trebuie să le conțină:

 • denumirea şi codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent
 • adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal
 • logotipul şi seria fiscală ale aparatului
 • numărul de ordine
 • data şi ora emiterii bonului
 • denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat
 • preţul sau tariful unitar
 • cantitatea bunurilor/serviciilor cumpărate
 • valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă
 • valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată
 • valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă
 • valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxă pe valoarea adăugată, precum şi valoarea altor taxe care nu sunt cuprinse în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul
  unitatea de măsură
 • codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului la solicitarea expresă a acestuia.

În cazul în care bonul fiscal nu cuprinde toate informațiile precizate anterior sau cuprinde date eronate, comerciantul riscă o amendă între 2.000 și 4.000 RON. De asemenea, dacă operatorul economic deține sume ce nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special sau prin chitanţe, acestea se confiscă, iar comerciantul riscă o amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.

ANAF continuă să verifice modul de respectare a obligaţiilor legale de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în scopul îmbunătăţirii conformării fiscale voluntare şi prevenirii evaziunii fiscale în domeniul livrărilor cu amănuntul şi a prestărilor de servicii efectuate direct către cumpărători.

Pentru informații complete despre obligația și condițiile legale de folosire a casei de marcat, puteți consulta OUG nr. 28/1999, rebublicată în 2005 și actualizată în 2015.Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *