Despre sponsorizare

Despre sponsorizări și condițiile în care se acordă

Admirație și respect. Într-adevăr, două cuvinte răsunătoare și puternice, două cuvinte după care, probabil, orice om și-ar dori să fie evaluat și apreciat.

În general, oamenii admiră și îi tratează cu respect pe aceia care aleg să își urmeze visurile și pasiunile, mai ales dacă acele visuri vin în întâmpinarea diferitelor nevoi ale altor persoane sau cu scopul protejării și conservării mediului înconjurător. Fie că este vorba de ajutorul față de cei săraci, adăposturi pentru oameni fără cămin, grijă pentru cei cu dizabilități, preocupare pentru cei bătrâni sau responsabilitate față de mediu, persoanele care inițiază astfel de proiecte, cu inimă sinceră și conduși de dorința de a face un bine societății, merită, într-adevăr, toată admirația și respectul.

Din nefericire, aceștia nu beneficiază întotdeauna de resursele materiale și financiare necesare pentru continuarea proiectelor sociale sau umanitare în care cred, motiv pentru care, adesea, organizațiile non-guvernamentale sau alte asociații apelează la sponsorizări.

Ce înseamnă sponsorizarea și cine poate beneficia de ea

Conform Legii nr. 32/1994, Art. 1, alin. (1), sponsorizarea reprezintă “actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ, desfășurate de către una dintre părți, denumită beneficiarul sponsorizării”.

Cine poate fi beneficiarul sponsorizării?

  • orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific-cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de aistență și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice;
  • instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice, pentru activitățile prevăzute anterior;
  • emisiuni sau programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum și cărți ori publicații din domeniile menționate mai sus;
  • orice persoană fizică cu domiciliul în România, a cărei activitate, într-unul dintre domeniile prevăzute anterior, este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică, care activează constant în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.

Pentru că știm deja că majoritatea companiilor mari care inițiază sponsorizări, o fac ca parte dintr-un plan amplu de marketing și promovare, conform Art. 5, alin (1) și (2) din legea mai sus menționată, sponsorul sau beneficiarul sponsorizării are dreptul de a aduce în atenția publicului actul de sponsorizare prin promovarea numelui, a brand-ului sau a imaginii sponsorului, dar într-un mod care să nu lezeze activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică.

Legea sponsorizării și Codul Fiscal

Pentru plătitorii de impozit pe profit

În cazul sponsorului, cheltuielile de sponsorizare și cele privind bursele private, acordate potrivit legii, reprezintă costuri nedeductibile la calculul impozitului pe profit. Conform Codului fiscal al Legii 571/22.13.2003, contribuabilii care efectuează sponsorizări, precum și aceia care acordă burse private, scad din impozitul pe profit datorat, sumele aferente în limita minimă de mai jos:

  • 3 la mie din cifra de afaceri;
  • 20% din impozitul pe profit datorat.

De la data de 1 ianuarie 2014, sumele aferente acestor cheltuieli, care nu sunt scăzute din impozitul pe profit în anul în care au fost suportate, pot fi reportate în următorii 7 ani consecutivi.

În cazul beneficiarului sponsorizării, conform legii, pentru ONG-uri, organizațiile sindicale și cele patronale, donațiile, sumele de bani sau bunurile primite prin sponsorizare sunt scutite de plata impozitului pe profit.

Pentru plătitorii de impozit pe venit (PFA, II, IF)

Cheltuielile de sponsorizare, în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, sunt deductibile în limita unei cote de 5%, aplicată la o bază de calcul.

Sumele de bani sau bunurile acordate prin sponsorizare sau donație nu sunt considerate venituri brute și, prin urmare, sunt scutite de plata impozitului pe venit, în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente.

Dacă doriți să aflați informații suplimentare despre condițiile în care se acordă și se efectuază sponsorizările, puteți consulta platforma online AvocatNet.ro, unde veți găsi și un ghid practic privind cheltuielile de sponsorizare.Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *