Despre situațiile financiare anuale

Situațiile financiare anuale

Pe lângă oferirea unor produse sau servicii de calitate, creșterea vânzărilor sau satisfacerea cât mai înaltă a așteptărilor clientului, scopul oricărei companii îl reprezină, în ultimă instanță, profitul. Indicatorii de profitabilitate oferă informații despre eficiența cu care o societate își utilizează resursele pentru a genera profit, iar obținerea acestuia pe termen lung este vitală atât pentru buna funcționare a companiei, cât și pentru beneficiile aduse acționarilor sau asociaților. Pentru a determina și a declara valoarea reală a profitului, orice societate trebuie să întocmească și să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice așa numita situație financiară ce reprezintă documentul oficial de prezentare a situației economico-financiare a unei companii, ce trebuie să ofere atât o situație reală a performanței financiare, cât și informații referitoare la activitatea desfășurată.

Cine trebuie să întocmească situații financiare

 • Societățile comerciale
 • Regiile autonome
 • Instituțiile publice
 • Institutele naționale de cercetare-dezvoltare
 • Societățile cooperatiste
 • Asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial

Termen limită de depunere a bilanțului

Pentru situațiile financiare ale anului 2014, termenul limită de depunere este 2 iunie 2015, conform Ordinului Ministerului Finațelor Publice MFP nr. 65/2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2015, intrat în vigoare la data publicării.

Conform acestui ordin, companiile pot opta pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, în condițiile prevăzute la art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991. Astfel, firmele sunt obligate să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Situațiile financiare, în funcție de mărimea companiilor

Ordinul MFP nr. 65/2015, intrat in vigoare la data de 27 ianuarie 2015, prevede că situațiile financiare anuale diferă în funcție de mărimea societăților. Astfel, pentru a determina mărimea acestora, sunt luate în calcul trei criterii esențiale:

 • total active: 3.650.000 euro
 • cifră de afaceri netă: 7.300.000 euro
 • număr mediu salariați: 50.

Societățile care nu depășesc limitele a două dintre criteriile de mărime menționate mai sus, întocmesc situații financiare anuale simplificate care vor cuprinde:

 • bilanț (cod 10)
 • cont de profit și pierdere (cod 20)
 • note explicative la situațiile financiare anuale.

Pe de altă parte, societatile care, la data bilantului, depășesc limitele a două dintre cele 3 criterii, vor întocmi situații financiare anuale care vor cuprinde:

 • bilanț (cod 10)
 • cont de profit și pierdere (cod 20)
 • situația modificărilor capitalului propriu
 • situația fluxurilor de numerar
 • note explicative la situațiile financiare anuale.

Pentru raportarea unitară și coerentă a informațiilor cuprinse în situația financiară, bilanțul va purta simbolul “cod 10”, iar contul de profit și pierdere simbolul “cod 20”.

Dacă doriți să știți informații suplimentare privind întocmirea situațiilor financiare anuale, puteți afla mai multe aici și aici.

Pentru că ne dorim să vă fim de ajutor nu doar prin oferirea de informații relevante, puteți apela cu încredere la firma Christine Consulting, care vă stă la dispoziție cu servicii complete de contabilitate, inclusiv cu întocmirea corectă a situației financiare anuale.Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *