contract de munca

Ce trebuie sa cunosti despre Contractele de munca

Contractele de munca se declara la ITM cu cel putin o zi lucratoare inainte ca angajatul sa inceapa efectiv munca. Intr-un contract de munca este obligatoriu sa se treaca: identitatea partilor, locul efectiv de munca, sediul societatii, functia conform COR, criteriile de evaluare, riscurile, data contractului, durata contractului, zilele acordate anual pentru concediul de odihna, perioada de preaviz, perioada de proba, salariul brut, data la care se va primi salariul, durata muncii.

Persoanele care au intre 15 si 16 ani, pot fi incadrate in munca, doar cu acordul parintilor sau a tutorilor.

Concediul de odihna poate sa fie de minim 20 zile lucratoare intr-un an si acesta trebuie efectuat in acel an, fara posibilitatea de a se plati. Exista o singura exceptie de la aceasta regula, si anume: cand inceteaza contractul de munca, iar zilele de odihna ce trebuiau luate pentru perioada lucrata, nu au fost efectuate.

Preavizul prin demisie poate fi de cel mult 20 zile, pentru persoanele angajate in functii de executie, si de cel mult 45 zile pentru persoanele angajate in functii de conducere.

Contractele de munca cu o perioada nedeterminata pot avea perioade de proba, dupa cum urmeaza:

 • 90 zile calendaristice pentru persoanele angajate in functii de executie;
 • 120 zile calendaristice pentru persoanele angajate in functii de conducere;
 • 30 zile calendaristice pentru persoanele cu handicap.

Contractele de munca cu o perioada determinata, pot avea perioade de proba, dupa cum urmeaza:

 • 5 zile lucratoare pentru contractele incheiate pe o perioada mai mica de 3 luni;
 • 15 zile lucratoare pentru contractele incheiate pe o perioada cuprinsa intre 3 – 6 luni;
 • 30 zile lucratoare pentru contractele incheiate pe o perioada mai mare de 6 luni;
 • 45 zile lucratoare pentru contractele incheiate cu persoane in functii de conducere.

Cand poti angaja persoane cu perioade determinate de munca? Legislatia spune asa:

 • Atunci cand se doreste inlocuirea unor angajati cu contractul de munca suspendat (greva, persoane retinute pentru a fi judecate, persoane aflate in concediul de maternitate etc);
 • Cand exista o crestere sau o modificare in activitatea angajatorului;
 • Cand exista activitati cu caracter sezonier;
 • Studentii in perioada vacantelor;
 • Cand se angajeaza persoanele care in 5 ani vor iesi la pensie;
 • Pensionarii ce cumuleaza pensia cu salariul.

Modificarea contractului de munca se comunica angajatului si se transmite la ITM cu cel putin o zi inainte ca aceasta modificare sa aibe loc.

Formarea profesionala – trebuie sa fie asigurata de catre angajator fiecarui angajat, o data la 2 ani, in cazul unui angajator cu peste 21 de angajati si o data la 3 ani, in cazul unui angajator cu mai putin de 21 de angajati.

Nu ai voie sa soliciti ore de munca suplimentara pentru persoanele care se afla in urmatoarele situatii:

 • Tinerii pana in 18 ani;
 • Persoanele cu contracte de munca cu timp partial (mai putin de 8 ore pe zi);
 • Lauzele si gravidele;
 • Persoanele angajate in functii cu conditii deosebite de munca;
 • Beneficiarii de reducere a programului de lucru.

In cazul in care doriti mai multe informatii despre aceste aspecte, nu ezitati sa apelati la consultantii si inspectorii nostri de resurse umane.

Contract de munca perioada determinata

Contractul de munca se poate incheia pe o perioada nedeterminata, dar si pentru perioade determinate.

Conform Codului Muncii, contractul pe perioada determinata se poate incheia doar in urmatoarele cazuri:
– inlocuirea unui angajat in cazul suspendarii contractului sau de munca (exceptie face angajatul suspendat, care participa la greva);
– cresterea si/sau modificarea pentru perioade limitate de timp a structurii activitatii angajatorului (reorganizare);
– desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;
– pentru favorizarea pe termen limitat a anumitor categorii de persoane fara loc de munca, in temeiul unor dispozitii legale (ex. studentii pe perioada vacantelor scolare);
– angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta;
– angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
– in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe.
Primul contract incheiat pe o perioada determinata nu se poate incheia pe mai mult de 36 de luni (3 ani). Apoi, se mai pot incheia alte doua contracte de munca pe o perioada determinata (in termen de 3 luni de la incetarea celui anterior), pentru acelasi angajat, cu inca 12 luni fiecare. In total, un angajat poate avea contract pe perioada determinata pentru maxim 5 ani.
Tot Codul Muncii aproba intocmirea de Acte aditionale pentru contractele pe perioade determinate, fara ca acestea sa aibe vreo limita de functionare.
Angajatul cu contract pe perioada determinata beneficiaza de perioade de proba, dupa cum urmeaza:
5 zile lucratoare – pentru CIM cu o perioada mai mica de 3 luni;
15 zile lucratoare – pentru CIM cu o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni;
30 zile lucratoare – pentru CIM cu o perioada mai mare de 6 luni;
45 zile lucratoare – pentru CIM cu o perioada mai mare de 6 luni – doar pentru angajatii incadrati in functii de conducere.
Echipa Christine Consulting poate oferi prin inspectorii de resurse umane de care beneficiaza, de consultanta pe tema mai sus amintita, dar si pentru alte situatii legate de Codul Muncii.