profit

Despre situațiile financiare anuale

Situațiile financiare anuale

Pe lângă oferirea unor produse sau servicii de calitate, creșterea vânzărilor sau satisfacerea cât mai înaltă a așteptărilor clientului, scopul oricărei companii îl reprezină, în ultimă instanță, profitul. Indicatorii de profitabilitate oferă informații despre eficiența cu care o societate își utilizează resursele pentru a genera profit, iar obținerea acestuia pe termen lung este vitală atât pentru buna funcționare a companiei, cât și pentru beneficiile aduse acționarilor sau asociaților. Pentru a determina și a declara valoarea reală a profitului, orice societate trebuie să întocmească și să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice așa numita situație financiară ce reprezintă documentul oficial de prezentare a situației economico-financiare a unei companii, ce trebuie să ofere atât o situație reală a performanței financiare, cât și informații referitoare la activitatea desfășurată.